Ctaakp Açili Alüminyum Köşe Profili (135°)

CTAAKP AÇILI ALÜMİNYUM KÖŞE PROFİLİ (135°)

پروفیل سوراخ دار آلومینیومی کنج و زاویه که در نقطه های ضعیف با 135 درجه استفاده می شود .

الوصف

پروفیل الومینیومی سوراخ دار برای استفاده در زاویه های 135 درجه ضعیف  که خطر ترک بیشتری دارند و بیشتر مورد فشار و حرکت های مکانیکی بنا قرار می گیرند. ضخامت 0.5 میلی متر – 2.5*2.5 سانتی متر – طول 2.5 متر  است و توری عمودی دارد . 

حزم

2.5 متر * 50 عدد