Ctpvc-F Fileli Pvc Köşe Profili (10X10 Cm)

CTPVC-F FİLELİ PVC KÖŞE PROFİLİ (10X10 CM)

روفیل پی وی سی کنج و زاویه با توری (10*10سانتی متر ) CTPVC

الوصف

پروفیل سوراخ دار  پی وی سی کنج و زاویه که در نقطه های ضعیف استفاده می شود . پروفیل سوراخ دار  پی وی سی  کنج و زاویه که در نقطه های ضعیف که خطر ترک بیشتری دارند و بیشتر مورد فشار و حرکت های مکانیکی بنا قرار می گیرند.  استفاده می شود .. ضخامت 1.5 میلی متر – 2.5*2.5 سانتی متر – طول 2.5 متر  و از هر دو طرف 12.5 سانتی متر توری دارد . اجرای اسان و سریع را ممکن می سازد .

حزم

2.5 متر * 15 عدد