Ctdf Alkali Dayanimli Siva Filesi

CTDF ALKALİ DAYANIMLI SIVA FİLESİ

(160 گرم/متر مربع )

الوصف

این توری بر روی ملات اجرا شده روی صفحه های عایق حرارت استفاده می شود و حرکت های سطح را جذب می نماید و با ساختار الیاف شیشه در مقابل اثار مواد قلیایی مقاوم است .

حزم

50 متر مربع