Ctdp Alüminyum Damlalik Profili

CTDP ALÜMİNYUM DAMLALIK PROFİLİ

پروفیل مخصوص آلومینیومی

TANIMI

در درب و پنجره ها و مخصوصا در کنج های زیر قرنیز و باکن ها  به منظور عایق کاری آب و به دست اوردن زاویه های منظم به کار می رود .طول پروفیل 2.5 متر می باشد .

AMBALAJ

2.50 متر * 50 عدد