Ctdp-F Pvc Fileli Damlalik Profili

CTDP-F PVC FİLELİ DAMLALIK PROFİLİ

پروفیل با توری پلاستیکی

الوصف

در درب و پنجره ها و مخصوصا در کنج های زیر قرنیز به منظور عایق کاری آب و به دست اوردن زاویه های منظم به کار می رود .طول پروفیل 2.5 متر می باشد .

حزم

2.50 متر * 10 عدد