حساب الاستهلاك
Cerminet

CERMINET

مایع تمیزکننده کاشی با پایه اسید (اسید متراکم)

الوصف

مایع با پایه اسید (اسید متراکم) برای تمیز کردن سیمان و لکه های ساروج های آهکی و اضافات بعد از کاشی کاری (چسب ها، ملات ها، پلاسترها و ...) از روی سطوح

استخدام الأماكن

مناسب برای انواع کاشی  با سطوح مقاوم نسبت به اسید
مناسب برای پاک کردن اضافات موم ( برای کاشی های مومی)

استهلاك

مقدار پوشش تقریبی (lt/m2) با توجه به نوع لکه یا اضافات می تواند متفاوت باشد. lt/m2 16-12

حزم

بطری پلاستیکی  1لیتری (10 بطری/ 10 لیتر در یک جعبه)

الألوان