حساب الاستهلاك
Cermifine

CERMIFINE

آستر براي زير رنگ با مواد پر کننده ريز

الوصف

لاستر سیمانی براق کننده و یکدست کننده. باعث براق شدن و یکدست شدن سطوح تا ضخامت mm3. به خصوص مناسب برای آماده سازی زیرلایه برای روکش رنگ. قابلیت چسبندگی عالی بر روی زیرلایه. مقاوم به شرایط محیطی بیرون

استخدام الأماكن

مناسب برای پلاستر کردن دیوارها و نماهای داخلی و خارجی . می توان بعد از استفاده روی زیرلایه های سیمانی با نوعی مواد آن را روکش کرد یا پوشاند.

استهلاك

مقدار پوشش تقریبی (kg/m2) با توجه به سطح مورد استفاده می تواند متفاوت باشد. حداقل
5/1 کیلوگرم بر مترمربع (متناسب با روکشی به ضخامت 1 میلی متر)

حزم

کیسه های کرافت 25 کیلوگرمی (48 کیسه/ kg1200 روی هر پالت)

الألوان