Cermisil Ns

CERMISIL NS

عایق سیلیکونی ضدباکتری خنثی

الوصف

عایق 100%  سیلیکونی استیک ضد باکتری، چندمنظوره، خنثی، یک قسمتی.مناسب برای عایق کردن بندهای بین مصالح و پوشش ها. غیر قابل خوردگی است و سازگاری بالایی با مواد قلیایی و سطوح سیمانی دارد. در حین یا بعد از استفاده ور نمی آید، بعد از خشک شدن منفذ ایجاد نمی کند، در محل هایی که رطوبت شدید است یا تهویه مناسب وجود ندارد شل نمی شود. نشبت به اشعه UV وشرایط فضای بیرون مقاوم است. عملکرد و خاصیت ارتجاعی خود را در دماهای پایین (°c40-<)یا بالا (°c 100<) حفظ می کند.

استخدام الأماكن

ناسب برای مصارف داخلی و بیرونی و محیط های خیس، سیستم های در و پنجره،آشپزخانه ها و مصارف مختلف DIY در خودرو، قایق، وان، منازل. می توان از آن برای پر کردن اتصالات انبساطی استفاده کرد.

استهلاك

مقدار پوشش تقریبی (kg/m2) با توجه به ضخامت مورد استفاده، 12-10 متر خطی/ کارتریج ml 310

حزم

کارتریج های ml 310 (25 کارتریج در یک جعبه) 

الألوان