Cermithane 2C

CERMITHANE 2C

دوجزئی ، از جنس پلی اورتان ، بسیار الاستیک ، ماده ایزولاسیون روان برای درزهای انبساطی عریض.

الوصف

دوجـزئـی ، از جنـس پلـی اورتان ، مـاده ایزولاسـیون روان که برای درزهای انبسـاطی عریـض اســتفاده می شـود. (> 10-15 cm) یک غشاء بسیار الاستیک را در نتیجه عمل آوری با رطوبت هوا به وجود می آورد. در محدوده گسترده دمایی می تواند اجرا شود. فقط برای درزهای افقی مناسب است.

استخدام الأماكن

CERMITHANE 2C به عنوان ماده ایزولاسیون و انبساطی برای درزهای انبساطی عریض استفاده می شود. (> 10-15 cm)

استهلاك

رای به دست آوردن بهترین نتیجه در پرکردن درزهای انبساطی ، نسبت عرض به عمق باید 2 به 1 باشد ، که عمق مورد نیاز حداقل 10mm است.
مقدار مصرف براساس عرض و عمق درزهای انبساطی تغییر می کند.

حزم

در بسته های 5 کیلوگرمی عرضه می شود. (مولفه A : 1 Kg + مولفه B : 4 Kg) - طوسی

الألوان