حساب الاستهلاك
Cermiprime Ep

CERMIPRIME EP

دو جزئی ، بدون حلال ، اندود آستری و مواد نفوذناپذیر از جنس اپوکسی

الوصف

اندودهایی با ویسکوزیته پایین ، ضریب نفوذ بالایی ایجاد می کنند و در نتیجه مقاومت بتن افزایش یافته و یک پل چسبنده به پوشش بعدی ایجاد میکند.
این محصول یک غشاء بر روی سطح بتنی ایجاد میکند و ضخامتی برای پوشش تولید می کند.
این محصول برروی سطح بتن مقاومت چسبندگی بالایی دارد (همیشه باید در آزمایش کشش (PULL-OFF) بتن قطع گردد.

استخدام الأماكن

دو جزئی ، بدون حلال ، اندود آستری و مواد اشباع از جنس اپوکسی

استهلاك

0.100 -  0.200  kg/m2  برای نفوذناپذیری بسته به کیفیت بتن.
0.600 -  0.800  kg/m2  اگر با کوارتز ترکیب شود / اگر به عنوان ملات استفاده شود.

حزم

CERMIPRIME EP در بسته های 26,5 کیلوگرمی عرضه می شود. (مولفه A : 20 Kg + مولفه B : 6,5 Kg)

الألوان