حساب الاستهلاك
Cermiprime H

CERMIPRIME H

دو جزئی ، بدون حلال ، اندود آستری و مواد نفوذناپذیر ازجنس اپوکسی برای سطوح مرطوب

الوصف

عملیات اجرایی باید برروی سطوح مرطوب بتنی انجام شود ( رطوبت سطح باید حداکثر به میزان 5-6 % تامین شود تا آبی برروی آن وجود نداشته باشد.)
این محصول به دلیل ویسکوزیته پایین، بسیار نفوذپذیر است و بنابراین مقاومت بتن را افزایش می دهد و می تواند به عنوان یک رابط چسبندگی برای لایه های پایینی مورد استفاده قرار گیرد.
برروی سطوح بتنی چسبندگی بالایی دارد (همیشه در آزمایش کشش استاندارد، باید یک قسمت از بتن قطع گردد).

استخدام الأماكن

دو جزئی ، ازجنس اپوکسی ، بی رنگ ، بدون حلال ، اندود آستری و مواد اشباع با قابلیت تحمل رطوبت

استهلاك

0.200 -  0.400 gr/m2  برای نفوذناپذیری بسته به کیفیت بتن.
0.600 -  0.800 gr/m2  زمانی که با سیلیس ترکیب می گردد

حزم

در بسته های 20 کیلوگرمی عرضه می شود. (مولفه A : 12 Kg + مولفه B : 8 Kg)

الألوان