TÜKETİM HESAPLAMA
Cermıproof Pb

CERMIPROOF PB

Tek bileşenli, bitüm/poliüretan esaslı, likit, su yalıtım malzemesi

TANIMI

CERMIPROOF PB, tek bileşenli, hızlı kürlenen, kullanıma hazır, likit, farklı yüzeylere mükemmel şekilde yapışarak oldukça elastik ve dayanıklı bir film oluşturarak yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı, gerilme, yırtılma ve aşınma direncine sahip, sürekli elastik yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğinde, havadaki nem ile reaksiyona girerek kürlenen, bitüm/poliüretan esaslı su yalıtım kaplamasıdır. İçeriği, tamamen elastomerik hidrofobik poliüretan reçineye dayanmakta olup kimyasal olarak polimerize bitümle desteklenmiştir.

KULLANIM YERLERİ

CERMIPROOF PB aşağıda maddeler halinde belirtilmiş alanlarda su yalıtımı (izolasyon) ve koruma amaçlı kullanılmaktadır:
- Teras, çatı ve yağmur oluklarında,
- Verande ve balkonlarda,
- Seramik altı ıslak hacimlerde,
- Metal ve lifli malzemelerden yapılan hafif çatılarda,
- Bitüm, PVC, EPDM esaslı membranlarda,
- Beton, ahşap ve metal yüzeylerde.

TÜKETİM

1,500-2,000 kg/m2 Sarfiyatlar yüzey pürüzlülüğü, ortam ve yüzey ısısı ve uygulama metoduna göre değişim gösterebilir.

AMBALAJ

25 kg teneke kova

RENKLER