حساب الاستهلاك
Cermicoat Ep

CERMICOAT EP

دوجزئی ، بدون حلال ، مواد پوششی از جنس اپوکسی

الوصف

مقاومت مکانیکی و سایشی بالا.
به آسانی تمیز می شود، ضد خش و بهداشتی است.
دارای مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی.
مقاوم در برابر آب دریا، فاضلاب، اسیدها و بازهای خاص رقیق شده ، محلول های دارای نمک ، سوخت ، روغن های معدنی ، مواد شیمیایی مختلف از جمله هیدروکربن های آلیفاتیک.
(مقاومت شیمیایی دقیق را می توان در صورت لزوم از بخش فنی ما درخواست کرد.)

استخدام الأماكن

دو جزئی ، بهداشتی ، استفاده آسان ، رنگی ، به راحتی تمیز می شود ، بدون حلال ، مواد پوششی از جنس اپوکسی دارای مقاومت سایشی و شیمیایی عامل.

استهلاك

بسته به کیفیت سطح و بتن ؛ 0.3 – 0.6 kg/m2 .

حزم

در بسته های 10 کیلوگرمی عرضه می شود. (مولفه A : 5 Kg + مولفه B : 5 Kg)