TÜKETİM HESAPLAMA
Cermiprime H

CERMIPRIME H

دو جزئی ، بدون حلال ، اندود آستری و مواد نفوذناپذیر ازجنس اپوکسی برای سطوح مرطوب

TANIMI

عملیات اجرایی باید برروی سطوح مرطوب بتنی انجام شود ( رطوبت سطح باید حداکثر به میزان 5-6 % تامین شود تا آبی برروی آن وجود نداشته باشد.)
این محصول به دلیل ویسکوزیته پایین، بسیار نفوذپذیر است و بنابراین مقاومت بتن را افزایش می دهد و می تواند به عنوان یک رابط چسبندگی برای لایه های پایینی مورد استفاده قرار گیرد.
برروی سطوح بتنی چسبندگی بالایی دارد (همیشه در آزمایش کشش استاندارد، باید یک قسمت از بتن قطع گردد).

KULLANIM YERLERI

دو جزئی ، ازجنس اپوکسی ، بی رنگ ، بدون حلال ، اندود آستری و مواد اشباع با قابلیت تحمل رطوبت

TÜKETIM

0.200 -  0.400 gr/m2  برای نفوذناپذیری بسته به کیفیت بتن.
0.600 -  0.800 gr/m2  زمانی که با سیلیس ترکیب می گردد

AMBALAJ

در بسته های 20 کیلوگرمی عرضه می شود. (مولفه A : 12 Kg + مولفه B : 8 Kg)

RENKLER