06-Su Depolarında İç Taraftan Su Yalıtımı ve Karo Uygulaması

YÜZEY HAZIRLAMA

Su deposunun betonu betonu döküldükten sonra sıva ve yüzey düzeltme işlemleri için minimum 6 hafta kürlenme süresi beklenilmelidir.

Uygulama yapılacak zeminin düz, kuru, toz ve kirden arındırılmış olmalıdır. Tercihen, zemin basınçlı su ile yıkanıp temizlenmelidir. Zemin yüzey toleransı 2 metrelik mastar altında 5 mm’yi aşmayacak şekilde olmalıdır.

Gerekli şartlar sağlanmıyorsa, tamirat ve düzeltmeler yapılmalıdır. Yüzey düzeltme için zemine uygulanacak şap malzemesi minimum 350 dozlu çimento kullanılarak hazırlanmalıdır. Karo uygulaması yapılmadan önce zemin şapı minimum 6 hafta süreyle kurumaya bırakılmalıdır. Hava şartlarına bağlı olarak bu süre uzayabilir (soğuk ve nemli havalarda). Kuru hava şartlarının hakim olduğu bölgelerde yaz döneminde (sıcak havalarda) uygulanan şapın hergün nemlendirilmesi gerekir.

Yüzeyi özel olarak sertleştirilmiş eski beton üzerine karo seramik döşenmesi durumunda, eski beton yüzeyinden parlak ve sertleştirilmiş bölüm traşlanarak veya yüzey tırtıklanarak temizlenmelidir.

KARO SERAMİK SEÇİMİ

Üretici firmaların onay verdiği her ebat ve tipte porselen karolar.

CERMİX ÜRÜN SEÇİMİ

CERMIMORTAR 2-10
CERMIFILM
CERMIPOOL
CERMILATEX
CERMIPROOF FF
CERMIJOINT EPOSOL
CERMIJOINT 2-10 HRC
CERMINET
CERMISIL NS

TEKNİK UYGULAMA

Su deposu tabanı ve perdeleri dökülürken bütün hidrolik bağlantılar, borular, süzgeçler ve bütün gerekli parçalar yerleştirilmelidir. Su deposu perde betonlarının dökümü esnasında perde kalıplarının düz olmasına dikkat edilmelidir.

Kaplama işleminden önce depo tamamen su ile doldurulup su kaçağı için test edilmelidir. Bu işlem için 7-10 gün beklenmelidir. Eğer su kaçağı tesbit edilirse gerekli tamiratlar yapılmalıdır.

Su deposu yüzeyinde yapılacak olan tamiratlarda ve sıvama işlerinde 25 kg CERMIMORTAR 2-10 yaklaşık 2.0 lt CERMILATEX ve 4.0 lt su ile karıştırılarak uygulanacak kıvama getirilir. Karışım aşamasında düşük devirli karştırıcı kullanılması tavsiye edilir. Karışım hazırlandıktan sonra 5 dakika beklenip yeniden karıştırılarak uygulanabilir.

Tamiratlar ve sıva işlemleri yapıldıktan sonra su izolasyonu ve karo seramik döşeme aşamalarına geçmek için minimum 6 hafta beklenmelidir.

Su izolasyonu için CERMIPROOF FF çift bileşenli, çimento esaslı tam elastik su yalıtım malzemesi kullanılmalıdır.

Su izolasyonu uygulamasına başlamadan önce yüzeyin su emiciliğini dengelemek ve yapışma aderansını artırmak amacıyla CERMIFILM astar malzemesi yüzeye uygulanmalıdır. Astarın kuruması için minimum 3 saat beklenmelidir.

CERMIFILM uygulamasından sonra CERMIPROOF FF uygulamasına geçilmelidir.

Çift bileşenli CERMIPROOF FF’nin bileşenlerinin birbiriyle iyi ve homojen olarak karışabilmesi için düşük devirli elektrikli karıştırıcı kullanılmalıdır.

Hazırlanan karışım sert fırça veya mala ile uygulanabilir. Tercihen, sert fırça yardımıyla minimum iki kat olarak 2,0 - 3,0 mm kalınlıkta uygulanması tavsiye edilir. İlk kat sağdan sola uygulanırken, ikinci kat yukarıdan aşağıya uygulanmalıdır. Temel esas, fırça uygulamasından doğacak olan hataların giderilmesi ve yüzeyin malzeme ile tam kapatılmasıdır.

Su deposunda meydana gelebilecek su kaçaklarını engellemek için ilk kat uygulamasını takiben duvar-zemin birleşim yerleri ve köşeler gibi soğuk derzlerde; hidrolik bağlantılar, aydınlatma elemanları, süzgeçler ve kaplama sürekliliğini bozan diğer elemanların uygulama yüzeyi ile temas ettiği birleşim yerlerinde çatlak oluşmasını ve su sızmalarını engellemek amacıyla bu detaylarda elastomerik bant veya alkali dayanımlı sıva filesi ile takviye yapılmalıdır. Takviye, ilk katta uygulanan izolasyon malzemesinin içine, üretici firmanın tavsiyesine göre gömülür.

İlk katın kurumasını takiben, ikinci kat izolasyon malzemesi uygulamasına geçilir. Bu süre minimum 6 saattir.

Karo seramik döşeme işlemine geçmek için minimum 24 saat beklemek gereklidir.

Karo seramik döşeme işleminde yapıştırıcı olarak CERMIPOOL kullanılmalıdır. Ambalajda ve teknik katalogda belirtilen miktarda su ile karıştırılan yapıştırma harcı uygun dişli tarak kullanılarak uygulanmalıdır (Özellikle 10x10 cm’den küçük ebatlı karoların yapıştırılmasında küçük dişli tarak kullanılması önerilir). Daha büyük ebatlı tarak kullanılması yapıştırıcı sarfiyatını artıracak ve yapıştırıcının uygulanacak karo seramik derzlerinden dışarıya taşmasına neden olacaktır. 30x60 cm ve daha büyük ebatlı karolar uygulamada önerilmez.

Karo seramik yapıştırma işlemini takiben derz dolgu işlemine geçilmelidir. Derz dolgu malzemesi olarak CERMIJOINT EPOSOL veya CERMIJOINT 2-10 HRC ürünleri kullanılmalıdır. CERMIJOINT EPOSOL epoksi esaslı, çift bileşenli hijyenik, asit ve alkali dayanımı yüksek bir üründür. CERMIJOINT 2-10 HRC çimento esaslı, hızlı kuruyan, su itici özelliği geliştirilmiş, solventlere, zayıf asit ve bazlara karşı dayanıklı esnek derz dolgu malzemesidir. Derz dolgularının şebeke suyunun içerdiği ve depo temizliğinde kullanılan kimyasallardan zarar görmesini önlemek için bu tip ürünler kullanılmalıdır.

Derz dolgu malzemeleri ambalaj üzerinde ve teknik katalogda belirtilen şekilde hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Derz dolgu uygulamasında, ortam ve zemin sıcaklığına dikkat edilmeli; sıcak (+25 °C üzeri) ve soğuk (+10 °C altı) ortamlarda uygulama zorlukları yaşanacağından dolayı uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

Çimento esaslı derz dolgu uygulamasında sonra uygulama artığı temizliği için CERMINET temizlik malzemesi kullanılabilir.

Su deposuna su doldurma işlemine, derz dolgu uygulamasından minimum 7 gün sonra başlanmalıdır.

Su deposuna su doldurup boşaltırken dikkat edilmeli, günlük su doldurma veya boşaltma oranı standlara uygun olmalıdır.

Su deposunda kullanılan bağlantıların ve parçaların izolasyonunda CERMISIL NS nötr silikon kullanılması tavsiye edilmektedir.

Su deposunda taban/tabya betonu ile yan perde duvarların birleşim yerlerinin su izolasyonunun doğru yapılmasına dikkat edilmelidir.

Seramik kaplaması esnasında kolon ve kirişlerin yerlerine göre kaplamada genleşme derzleri kullanılmasına dikkat edilmelidir. Genleşme derzleri için uygun profil çözümleri veya sürekli su teması etkilerine dayanımlı uygun dolgu mastikleri kullanılması önerilir.