04-Havuzlarda Karo Uygulaması

YÜZEY HAZIRLAMA

Havuzunun mimari planlaması yapılırken kullanım amacına uygun olarak inşa edilmesi, ileride meydana çıkabilecek uygulama problemlerinin giderilmesi bakımından önemlidir. Havuzun kullanım amacı ve tipine göre boyutlarının, derinliğinin ve taşma sisteminin ne olacağına karar verilerek statik ve betonarme hesapları ve mekanik tesisatı buna göre yapılmalıdır.

Havuzun betonarme kesiti belirlenirken ne tip bir kaplama malzemesinin ve taşma sisteminin kullanılacağına karar verilmeli ve proje oluşturulmalıdır.

Üstten taşmalı sistem kullanılacak ise, havuzdan taşan suyun filtreye gitmeden önce bekletildiği ve havuz alanının 1/10’u kadar hacme sahip olan bir denge deposu inşa edilmelidir.

Eğer uygulanacak olan sistem üstten taşmalı sistem ise havuzun kenarı ile taşma kanalı arasına %5 eğim verilmelidir. Havuz suyunun, havuzun her tarafında eşit olarak taşabilmesi için havuz tutamaklarının ve diğer havuz kaymazlarının düzgün bir biçimde eğime uygun olarak yerleştirilmesi gerekmektedir.

Havuzun betonu döküldükten sonra sıva ve yüzey düzeltme işlemleri için minimum 6 hafta priz süresi beklenilmelidir. Uygulama yapılacak zeminin düz, kuru, toz ve kirden arındırılmış olmalıdır. Tercihen zemin basınçlı su ile yıkanıp temizlenmelidir. Zemin yüzey toleransı 2 metrelik mastar altında 5 mm’yi aşmayacak şekilde olmalıdır.

Gerekli şartlar sağlanmıyorsa, tamirat ve düzeltmeler yapılmalıdır. Yüzey düzeltme için zemine uygulanacak olan şap malzemesi min. 350 dozlu çimento kullanılarak hazırlanmalıdır. Gerekli tamiratlar CERMIFLOOR 3-10 kullanılarak yapılabilir. Şap uygulamasından sonraki aşamalara geçmek için minimum 6 hafta kürlenme süresi beklenmelidir. Hava şartlarına bağlı olarak bu süre uzayabilmektedir (Soğuk ve nemli havalarda).

KARO SERAMİK SEÇİMİ

Üretici firmaların onay verdiği her ebat ve tipte havuz karosu ve tamamlayıcı seramik parçalar.

CERMİX ÜRÜN SEÇİMİ

CERMIMORTAR 2-10
CERMIFILM
CERMIPOOL
CERMILATEX
CERMIPROOF FF
CERMIJOINT EPOSOL
CERMIJOINT 2-10 HRC
CERMISIL NS
CERMINET

TEKNİK UYGULAMA

Havuz tabanı ve perdeleri dökülürken bütün hidrolik bağlantılar, borular, aydınlatma elemanları, süzgeçler ve bütün gerekli parçalar yerleştirilmelidir. Havuz perde betonlarının dökümü esnasında perde kalıplarının düz olmasına dikkat edilmelidir.

Kaplama işleminden önce çanak tamamen su ile doldurulup su kaçağı için test edilmelidir. Bu işlem için 7-10 gün beklenmelidir. Eğer su kaçağı tesbit edilirse gerekli tamiratlar yapılmalıdır.

Havuz çanağında yapılacak olan tamiratlarda ve sıvama işlerinde 25 kg CERMIMORTAR 2-10 yaklaşık 2.0 lt CERMILATEX ve 4.0 lt su ile karıştırılarak uygulanacak kıvama getirilir. Karışım aşamasında düşük devirli karştırıcı kullanılması tavsiye edilir. Karışım hazırlandıktan sonra 5 dakika beklenip yeniden karıştırılarak uygulanabilir.

Tamiratlar ve sıva işlemleri yapıldıktan sonra karo seramik döşeme için minimum 6 hafta beklenmelidir.

Su izolasyon uygulamasına başlamadan önce, yüzey CERMIFILM ile astarlanmalıdır.

Astarın kuruması için minimum 3 saat beklenmelidir.

Su izolasyon uygulaması için CERMIPROOF FF çift bileşenli çimento esaslı ürün kullanılmalıdır. Bileşenlerin birbiriyle iyi ve homojen olarak karışabilmesi için düşük devirli elektrikli karıştırıcı kullanılmalıdır.

Hazırlanan karışım sert fırça veya mala ile uygulanabilir. Tercihen, sert fırça yardımıyla minimum iki kat olarak 2-3 mm kalınlıkta uygulanması tavsiye edilir. İlk kat sağdan sola uygulanırken, ikinci kat yukarıdan aşağıya uygulanmalıdır. Temel esas fırça uygulamasından doğacak olan hataların giderilmesidir.

Havuzda meydana gelebilecek su kaçaklarını engellemek için ilk kat uygulamasını takiben duvar-zemin birleşim yerleri ve köşeler gibi soğuk derzlerde; hidrolik bağlantılar, aydınlatma elemanları, süzgeçler ve kaplama sürekliliğini bozan diğer elemanların uygulama yüzeyi ile temas ettiği birleşim yerlerinde çatlak oluşmasını ve su sızmalarını engellemek amacıyla bu detaylarda elastomerik bant veya alkali dayanımlı sıva filesi ile takviye yapılmalıdır. Takviye, ilk katta uygulanan izolasyon malzemesinin içine, üretici firmanın tavsiyesine göre gömülür.

İlk katın kurumasını takiben, ikinci kat izolasyon malzemesi uygulamasına geçilir. Bu süre minimum 6 saattir.

Karo seramik döşeme işleminde yapıştırıcı olarak CERMIPOOL kullanılmalıdır. Ambalajda ve teknik katalogda belirtilen miktarda su ile karıştırılan yapıştırma harcı uygun dişli tarak kullanılarak uygulanmalıdır (Özellikle 10x10 cm’den küçük ebatlı karoların yapıştırılmasında küçük dişli tarak kullanılması önerilir). Daha büyük ebatlı tarak kullanılması, yapıştırıcı sarfiyatını artıracak ve yapıştırıcının karo seramik derzlerinden dışarıya taşmasına neden olacaktır. 30x60 cm ve daha büyük ebatlı karolar uygulamada önerilmez. Derz dolgu uygulamasına geçmek için minimum 24 saat beklemek gereklidir.

Karo seramik yapıştırma işlemini takiben derz dolgu işlemine geçilmelidir. Derz dolgu malzemesi olarak CERMIJOINT EPOSOL veya CERMIJOINT 2-10 HRC ürünleri kullanılmalıdır. CERMIJOINT EPOSOL epoksi esaslı, çift bileşenli hijyenik, asit ve alkali dayanımı yüksek bir üründür. CERMIJOINT 2-10 HRC çimento esaslı, hızlı kuruyan, su itici özelliği geliştirilmiş, solventlere, zayıf asit ve bazlara karşı dayanıklı esnek derz dolgu malzemesidir. Derz dolgularının şebeke suyunun içerdiği ve havuz temizliğinde kullanılan kimyasallardan zarar görmesini önlemek için bu tip ürünler kullanılmalıdır.

Derz dolgu malzemeleri ambalaj üzerinde ve teknik katalogda belirtilen şekilde hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Derz dolgu uygulamasında, ortam ve zemin sıcaklığına dikkat edilmeli; sıcak (+25 °C üzeri) ve soğuk (+10 °C altı) ortamlarda uygulama zorlukları yaşanacağından dolayı uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

Çimento esaslı derz dolgu uygulamasında sonra uygulama artığı temizliği için CERMINET temizlik malzemesi kullanılabilir.

Havuz içerisine su doldurma işlemine epoksi derz dolgu uygulamasından minimum 7 gün sonra başlanmalıdır.

Havuza su doldurup boşaltırken dikkat edilmeli, günlük su doldurma veya boşaltma oranı standlara uygun olmalıdır.

Termal havuzlarda yapılacak olan uygulamalarda su ısıtma oranına dikkat edilmeli 0.25 °C / 1 saatlik ısı artış değeri sağlanmalıdır.

Havuz suyunda kullanılan kimyasal türlerine dikkat edilmeli, kaplama sistemine zarar verebilecek kimyasallar kullanılmamalıdır.

Havuz aydınlatma armatürlerinin izolasyonunda CERMISIL NS nötr silikon kullanılması tavsiye edilmektedir.

Havuz terasında kullanılacak olan kaymaz karoların, havuz tutamak ve parçaların uygulamasında yine yukarıda adı geçen ürünlerin kullanılması uygun olacaktır.

ÖNEMLİ TEKNİK TAVSİYELER

Havuz zemininin uygulamadan 1-2 yıl sonra göçmesinin ve çökme sonucunda karoların yerinden kalkmasının önlenmesi için havuzu oluşturan yekpare perde duvarların arkasında ve temel betonunun altında kullanılan dolgu malzemelerinin yeterli ölçüde sıkıştırılması gereklidir. Aksi halde, havuz çevresinde çökme yapan yerlere döşenmiş karolar yerinden kalkacak ya da kırılıp parçalanacaktır.

Havuz toprak zemine oturuyorsa, havuz perde duvarları etrafındaki dolgu toprağına çevreden gelecek su hareketi mutlaka engellenmelidir.

Havuz içine döşenecek aydınlatma lambalarının havuz içinde çıkıntı halinde kalmamasına dikkat edilmeli ve aydınlatma çözümlerinin seçimi ve sistemin su izolasyonu buna göre yapılabilir. Sistemin çıkıntı olması halinde insanlar bu detaylara basıp tutunmak isteyerek, sistemlerin yerinden oynamasına veya kırılmasına sebep olabilirler. Zarar görmüş sistemler ise su kaçakları için zayıf noktalar oluşturabilmektedir.

Teras üstü havuz uygulamalarında; seramik kaplaması esnasında kolon ve kirişlerin yerlerine göre kaplamada genleşme derzleri kullanılmasına dikkat edilmelidir. Havuz zeminde ise kaplamada 10 metre aralıklarla genleşme derzleri uygulanmalıdır. Genleşme derzlerinin havuz çanağı içinde bırakılmaması, havuz terası ve çanağın bileşim noktasında uygulanması, olası su kaçaklarının engellenmesi bakımından önemle tavsiye edilmektedir. Genleşme derzleri için uygun profil çözümleri veya havuz suyu etkilerine dayanımlı uygun dolgu mastikleri kullanılması önerilir. Genleşme derzlerinde CERMITHANE mastik kullanılması önerilir.

Daha detaylı bilgi için teknik servise danışınız.