07-Dış Cephelerde Büyük Boyutlu Karo Uygulaması

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak olan yüzeyde, çimento esaslı sıvanın mutlak surette minimum 6 hafta beklenerek tam kürünü alması sağlanmalıdır. Tam kürünü almayan çimento esaslı sıva, kullanıldığı takdirde özellikle duvar karolarının yüksek su emiş özelliğinden dolayı, yapıştırıcının gerilimlerine dayanamayarak kılcal çatlaklar oluşturabilmektedir. Hava şartlarına bağlı olarak bu süre uzayabilir (soğuk ve nemli havalarda). Kuru hava şartlarının hakim olduğu bölgelerde yaz döneminde (sıcak havalarda) uygulanan sıvanın her gün rutubetlendirilmesi gerekir.

Brüt beton üzerine uygulamalarda, blokların kürünü tam alması için en az 3 ay beklenmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb.’den arındırılmalı, düzgün ve sağlam olmalı, çok kuru ya da terleme yapacak durumda olmamalıdır. Tercihen, zemin yüksek basınçlı su ile yıkanıp temizlenmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyin toleransının 2 metrelik mastar altında 5 mm’yi geçmemesi gerekmektedir. Tolerans sınırının üzerindeki yüzey bozuklukları için tamir sıva ve harçları kullanılarak yüzey düzeltilmelidir.

Yüzeyi özel olarak su itici emdirilmiş eski beton yüzey üzerine karo seramik döşenmesi durumunda, eski beton yüzeyinden parlak bölüm, traşlanarak veya yüzey tırtıklanarak temizlenmelidir.

KARO SERAMİK SEÇİMİ

Üretici firmaların onay verdiği ebat ve tipte porselen karo.

CERMİX ÜRÜN SEÇİMİ

CERMIMORTAR 2-10
CERMILATEX
CERMIDUR SYSTEM
CERMIJOINT 3-10 FLEX
CERMITHANE
 

TEKNİK UYGULAMA

Dış cephelerde; ani ısı değişiklikleri, yağmur, don ve yüksek sıcaklık gibi iklimsel değişiklikler nedeniyle oluşacak termal hareketleri (genleşme ve büzülmeleri) karşılayabilecek ürün ve sistemlerin bir arada kullanılması gerekmektedir.

Gerekli halde yüzey tamiratları, CERMIMORTAR 2-10 tamir harcı kullanılarak tamir edilebilir, ya da yüzey tamamen tamir harcı ile yeniden sıvanabilir. Duvarlarda 7 mm’ye kadar yüzey düzeltme sağlayan CERMIMORTAR 2-10 ambalaj üzerinde ve teknik lejantda belirtilen şekilde hazırlanarak uygulanır.

Daha yüksek performans için CERMIMORTAR 2-10 ile beraber CERMILATEX ürününün kullanılması tavsiye edilir (karışım suyu olarak 3 ölçek su yerine, 2 ölçek su 1 ölçek CERMILATEX).

Karo uygulamasına, sıva uygulamasından minimum 6 hafta sonra geçilmelidir.

CERMIDUR SYSTEM ambalaj ve teknik lejantta belirtilen şekilde ikinci komponenti ile karıştırılarak hazırlanır. Karışıma su ilave edilmemelidir. Karışımın homojen olması için düşük devirli elektrikli karıştırıcı kullanılması önerilir. Karışım uygulamaya başlamadan önce 5 dakika dinlendirilmeli ve tekrar karıştırıldıktan sonra uygulanmalıdır.

Kullanılan karo ebadına göre tercihen U8-U10 tarak kullanılarak uygulama yapılmalıdır.

Kullanılacak kaplama malzemesi ebatlarına bağlı olarak tek yönlü (sadece yüzeye yapıştırıcı uygulanır) veya çift yönlü (33x33 cm ebatlı karolarda hem karo altına hem de yüzeye yapıştırıcı uygulanır) karo yapıştırma metodu ile karo, yüzeye bastırılarak döşenmelidir.

Yapışmanın sağlamlığı ve yapıştırıcının karonun arkasına tam olarak yayılıp yapışabilmesi için lastik çekiç ile karo hafifçe tokmaklanmalıdır.

Güneş ışınlarına doğrudan maruz kalan yüzeylerde seramik üzeri seramik uygulaması yapılmamalıdır.

Karo uygulama yüksekliği, döşemesi yapılacak olan karonun tipi ve ebadına göre değişiklik gösterebilir. Önerilen maksimum karo uygulama yüksekliği 6 m ve maksimum karo ölçüleri 60x60 cm’dir. Daha yüksek kotlarda yapılacak karo uygulamaları için teknik servise danışılmalıdır. Uygulama yüksekliği sınırlamasının temel nedeni, insan faktörünün oluşturabileceği hataların ve risklerin engellenerek güvenli uygulamanın sağlanmasıdır.

Derz dolgu işlemine, yapıştırma işleminden minimum 24 saat sonra geçilmelidir.

Derz dolgu malzemesi olarak CERMIJOINT 3-10 FLEX derz dolgu malzemesi kullanılmalıdır.

Derz dolgu malzemeleri teknik lejantlarında belirtilen şekilde hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Daha yüksek performans için CERMIJOINT 3-10 FLEX derz dolgu malzemesi ile beraber CERMILATEX ürününün kullanılması tavsiye edilir (karışım suyu olarak 3 ölçek su yerine, 2 ölçek su 1 ölçek CERMILATEX).

Çimento esaslı derz dolgu malzemelerinin uygulanmasında, ürün teknik lejantında veya ürün ambalajında belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. Ürünlere belirtilen oranlardan az veya fazla su kesinlikle ilave edilmemelidir. Derz dolgu uygulamasında ortam ve zemin sıcaklığına dikkat edilmeli; sıcak (+25 °C üzeri) ve soğuk (+10 °C altı) ortamlarda uygulama zorlukları yaşanacağından dolayı uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

Aşırı ısınmış yüzeylerde, çok güneşli ve sert rüzgarlı havalarda kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

Derz dolgu malzemesi uygulandıktan sonra genleşme derzlerinin uygulamasına geçilmelidir.

Genleşme derzleri, yüzeyde ve zeminde oluşan termal genleşme ve mekanik yükler ile, ürünlerin yapısından dolayı farklı çalışma vb. gibi etkenlerden dolayı oluşan gerilmeleri absorbe eder. Dolayısıyla uygulaması yapılan zemin ve karoların deformasyonu engellenir. Genleşme derzleri için uygun genleşme profilleri veya derz dolgu mastikleri kullanılmalıdır.

Duvar yüzeyinde; duvar birleşim yerlerinde, köşelerde, kenarlarda ve uygulama alanı 3x3 m’den büyük alanlarda ve kat aralarında mutlak surette genleşme derzleri bırakılmalıdır.

Genleşme derzleri verilirken binalarda özellikle dilatasyon bölgelerine dikkat edilmelidir. Dilatasyon alanlarına kesinlikle karo ve kaplama malzemeleri döşenmemeli, uygun bir profil veya mastik yardımıyla bu alanlar izole edilmelidir. Genleşme derzi için minimum 10 mm genişlik bırakılmalıdır.

Genleşme derzlerinde CERMITHANE mastik kullanılması önerilir. Daha detaylı bilgi için teknik servise danışınız.