08-Teras Zeminlerinde Karo Uygulaması

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak zeminin düz, kuru, toz ve kirden arındırılmış olmalıdır. Tercihen zemin basınçlı su ile yıkanıp temizlenmelidir. Zemin yüzey toleransı 2 metrelik mastar altında 7 mm’yi aşmayacak şekilde olmalıdır.

Gerekli şartlar sağlanmıyorsa, tamirat ve düzeltmeler yapılmalıdır. Yüzey düzeltme için zemine uygulanacak olan şap malzemesi min. 350 dozlu çimento kullanılarak hazırlanmalıdır. Şap uygulamasından sonraki aşamalara geçmek için minimum 6 hafta kürlenme süresi beklenmelidir. Hava şartlarına bağlı olarak bu süre uzayabilmektedir (Soğuk ve nemli havalarda).

Yüzeyi özel olarak sertleştirilmiş eski beton üzerine karo seramik döşenmesi durumunda, eski beton yüzeyinden parlak ve sertleştirilmiş bölüm traşlanarak veya yüzey tırtıklanarak temizlenmelidir.

KARO SERAMİK SEÇİMİ

Üretici firmaların onay verdiği her ebat ve tipte yer karosu ve porselen karo.

CERMİX ÜRÜN SEÇİMİ

CERMIFILM
CERMIPROOF FF
CERMIPLUS
CERMILATEX
CERMIJOINT EPOSOL
CERMIJOINT 2-10 HRC
CERMIJOINT 3-10 FLEX
CERMITHANE

TEKNİK UYGULAMA

Teraslarda karo döşeme işlemine geçmeden evvel ısı ve su izolasyon işlemlerinin yapılması gereklidir.

Su izolasyonu için CERMIPROOF FF çift bileşenli çimento esaslı tam elastik su yalıtım malzemesi kullanılmalıdır.

Su izolasyon işlemine başlamadan önce yüzeyin su emiciliğini dengelemek ve yapışma aderansını artırmak amacıyla CERMIFILM astar malzemesi yüzeye uygulanmalıdır. Astarın kuruması için minimum 3 saat beklenmelidir.

CERMIFILM uygulamasından sonra CERMIPROOF FF uygulamasına geçilmelidir.

Çift bileşenli CERMIPROOF FF’nin bileşenlerinin birbiriyle iyi ve homojen olarak karışabilmesi için düşük devirli elektrikli karıştırıcı kullanılmalıdır.

Hazırlanan karışım sert fırça veya mala ile uygulanabilir. Tercihen, sert fırça yardımıyla minimum iki kat olarak 2-3 mm kalınlıkta uygulanması tavsiye edilir. İlk kat sağdan sola uygulanırken, ikinci kat yukarıdan aşağıya uygulanmalıdır. Temel esas, fırça uygulamasından doğacak olan hataların giderilmesi ve yüzeyin malzeme ile tam kapatılmasıdır.

Terasta meydana gelebilecek su kaçaklarını engellemek için ilk kat uygulamasını takiben duvar-zemin birleşim yerleri ve köşeler gibi soğuk derzlerde elastomerik bant veya alkali dayanımlı sıva filesi ile takviye yapılmalıdır. Bant, ilk katta uygulanan izolasyon malzemesinin içine, üretici firmanın tavsiyesine göre gömülür.

İlk katın kurumasını takiben, ikinci kat izolasyon malzemesi uygulamasına geçilir. Bu süre minimum 6 saattir.

Uygulama güneş altında ve sert rüzgarlı havalarda yapılmamalıdır. Aksi takdirde çok hızlı kurumadan dolayı yüzeyde çatlaklar görülebilir.

Son kat su izolasyonu uygulamasından minimum 6 saat sonra ısı izolasyonu uygulamasına geçilir.

Isı izolasyonu için üretici firmaların onayladığı tipte XPS ısı yalıtım levhaları kullanılmalıdır. Yalıtım levhalarını korumak amacıyla üzerlerine koruma keçesi serilmelidir.

Isı yalıtım levhaları üretici firmaların tavsiyeleri doğrultusunda döşenmelidir. Isı yalıtım levhalarının üzerine min 5 cm kalınlığında 350 dozda hazırlanan şap dökülerek helikopter vb. yardımıyla sıkıştırılmalıdır.

Zemin şapı uygulandıktan sonra karo seramik uygulaması için minimum 6 hafta beklenmelidir.

Karo seramik döşeme işleminde yapıştırıcı olarak CERMIPLUS kullanılmalıdır. Yapıştırıcı harcına ambalaj ve teknik lejantta belirtilen ölçüde temiz su katılarak yapıştırıcı hazırlanır.

Karışımın homojen olması için düşük devirli elektrikli karıştırıcı kullanılması önerilir. Karışım uygulamaya başlamadan önce 5 dakika dinlendirilmeli ve tekrar karıştırıldıktan sonra uygulanmalıdır.

CERMIPLUS ile karo uygulamalarında, dişli çelik malanın düz tarafı ile yüzeye iyice yayılan yapıştırıcı daha sonra istenilen diş kalınlığında taraklanmalıdır. Kullanılan karo ebadına göre tercihen U8-U10 tarak kullanılarak uygulama yapılmalıdır. Geniş teras uygulamalarında ve 60x30 cm ve daha büyük ebatlı karo uygulanmasında (60x60 cm’den daha büyük ebatlı karo uygulamaları önerilmez) CERMIPLUS ile beraber performans artırıcı harç katkısı CERMILATEX kullanılmalıdır. CERMIPLUS’ın karışım suyunun 1/3’ü kadar oranda CERMILATEX kullanılması tavsiye edilir (karışım suyu olarak 3 ölçek su yerine, 2 ölçek su 1 ölçek CERMILATEX). Derz dolgu uygulamasına geçmek için minimum 24 saat beklenmelidir.

Kullanılacak kaplama malzemesi ebatlarına bağlı olarak tek yönlü (sadece yüzeye yapıştırıcı uygulanır) veya çift yönlü (33x33 cm ebatlı karolarda hem karo altına hem de yüzeye yapıştırıcı uygulanır) karo yapıştırma metodu ile karo, yüzeye bastırılarak döşenmelidir.

Dış ortam uygulamalarında, özellikle kış aylarında karolar üzerinde birikebilecek suyun, zemine verilecek hafif eğimle karo ve derzler üzerinde birikmesi ve donması engellenmelidir. Bu sebeple, seramik döşeme işleminde yüzeye minimum %3 eğim verilmeli ve eğim su giderine yönlendirilmelidir.

Saydam veya açık renkli doğal taşlar döşenirken, yüzeylerinde leke ve gölgelerin belirlenmesi riskine karşılık ön bir deneme yapılmalı ve gölge belirmesi halinde beyaz renkli yapıştırıcı kullanılmalıdır.

Karo seramik yapıştırma işlemini takiben derz dolgu işlemine geçilmelidir. Derz dolgu malzemesi olarak CERMIJOINT EPOSOL, CERMIJOINT 2-10 HRC veya CERMIJOINT 3-10 FLEX ürünleri kullanılmalıdır. Önerilen derz dolgu malzemeleri, ıslak mekan uygulamaları için ideal, su iticiliği artırılmış malzemelerdir.

Derz dolgu malzemeleri ambalaj üzerinde ve teknik katalogda belirtilen şekilde hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Derz dolgu uygulamasında ortam ve zemin sıcaklığına dikkat edilmeli sıcak (+25 °C üzeri) ve soğuk (+10 °C altı) ortamlarda uygulama zorlukları yaşanacağından dolayı uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

Daha yüksek performans için CERMIJOINT 3-10 FLEX derz dolgu malzemesi ile beraber CERMILATEX ürününün kullanılması tavsiye edilir (karışım suyu olarak 3 ölçek su yerine, 2 ölçek su 1 ölçek CERMILATEX).

Derz dolgu malzemesi uygulandıktan sonra, genleşme derzlerinin uygulamasına geçilmelidir.

Zeminlerde oluşabilecek termal gerilmeler ve mekanik yükler dikkate alınarak; mevsimler arası ısı değişimlerinin yaşandığı bölgelerde ısı taşıyan sistemlere ve izolasyon uygulamalarına istinaden, geniş alanlarda yapılacak uygulamalarda ise zemindeki yük ve yaya trafiğine bağlı olarak, zemine gerekli genleşme derzleri bırakılmalı, bu derzler için uygun genleşme profilleri veya derz dolgu mastikleri (PU, MS Polimer, silikon vb. esaslı) kullanılmalıdır.

Genleşme derzleri, yüzeyde ve zeminde oluşan termal genleşme ve mekanik yükler ile, ürünlerin yapısından dolayı farklı çalışma vb. gibi etkenlerden dolayı oluşan gerilmeleri absorbe eder. Dolayısıyla uygulaması yapılan zemin ve karoların deformasyonu engellenir.

Genleşme derzleri verilirken binalarda özellikle dilatasyon bölgelerine dikkat edilmelidir. Dilatasyon alanlarına kesinlikle karo ve kaplama malzemeleri döşenmemeli, uygun bir profil veya mastik yardımıyla bu alanlar izole edilmelidir.

Binada dilatasyon yok ise, sahte dilatasyon alanları veya soğuk derz bölgeleri oluşturulmalıdır. Kaplama malzemesi döşemeden evvel spiral veya beton kesme makinası kullanılarak şap üzerinde min 4x4 metre alanda (kullanılan karo tipi, ebadı ve uygulama alanına göre 6x6 m, 6x8 m veya 8x8 m alanlarda) minimum 1 cm derinliğinde soğuk derzler oluşturulmalıdır.

Eğer kullanım alanı 4x4 m’den daha küçükse alan (+) şeklinde boydan boya bölünmelidir. Bu uygulama mümkün değilse, bölme işlemi kolonlar arasında yapılmalıdır. Böylece binada olabilecek olan hareket alanları belirlenmelidir.

Genleşme derzleri minimum 6-10 mm arasında olmalıdır. Yapılacak olan uygulamada zemin duvar birleşim noktalarında da bu kurala uyulmalı yine 6-10 mm arasında genleşme derzleri bırakılmalıdır. Süpürgelikler karo döşeme işlemi bittikten sonra yapılmalıdır.

Genleşme derzlerinde CERMITHANE mastik kullanılması önerilir.

Daha detaylı bilgi için teknik servise danışınız.