Yapı sektörünün ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak, müşteri odaklı bir yaklaşım ile sektöre sistemli çözümler sunmak, ulusal ve uluslararası standart gereklerine uyarak sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlamak, yenilikçi yaklaşımlar ile sektörün gelişmesinde öncü olmak misyonu ile hareket eden Koramic Yapı Kimyasallar; iş ortakları ile birlikte büyümeyi, birlikte kazanmayı, çalışanlarına olan inanç ve güveni ile sektörde lider, güvenilir, güçlü, yenilikçi, insan odaklı bir kurum olmayı, kalitenin sürekliliğinin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda ve üretim süreçlerinde çevre ile ilgili yasalara, normlara uymayı ve tüm faaliyetlerde etkin bir "Kalite Yönetim Sistemi" oluşturmayı taahhüt etmektedir.

“Gelecek nesillere bırakabileceğimiz yaşanabilir bir dünya için; çevreye, topluma, çalışanlarımıza, iş ortağımız olan bayilerimize ve tüm paydaşlarımıza karşı sorumlu ve etik davranma ilkesi ile ilerliyoruz”.