“KORAMİC ORMAN PROJESİ İLE KÜRESEL SORUNA DİKKAT ÇEKMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Türkiye inşaat sektöründe, AR-GE yatırımları ile yapı kimyasalları alanında yeni ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesinde öncü olmayı hedefleyen Koramic Yapı Kimyasalları, minimum atık politikası ve karbon salınımına da dikkat çekiyor. Koramic Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Atalay ile Koramic Orman projesini, sahip oldukları kalite sertifikalarını, çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarını konuştuk…

Kentleşmenin artması ve plansız yapılaşma birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yoğun hissedildiği bir dönemden geçtiğimizi de göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerekirse “Koramic Orman” projesi hakkında neler söylemek istersiniz? Hangi olay ya da faktörler size bu projeyi hayata geçirmeyi düşündürdü?

Şirketlerin bir toplumun parçası olarak belirli görevleri bulunuyor ve ekonomik hayatın en önemli unsurlarını oluşturmasının yanı sıra çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri ile etkileşim içinde olan bir toplum birimi olarak karşımıza çıkıyor. Yeryüzünün karşı karşıya olduğu büyük tehlikenin farkındayız ve hem birim içinde hem de çevremizde yapılacak işler noktasında farkındalık yaratacak rolümüzün olduğunu düşünüyoruz.

Artan nüfus ile birlikte geçerli ekonomik sistemin getirdiği tüketim alışkanlıkları ve artan enerji gereksinimi doğal kaynakları hızla tüketerek milyonlarca yılda oluşan dengeleri alt-üst ediyor. Yaşanan bu değişimler ise çağımızın en büyük sorunları arasında yer alıyor.

Karbon kaynaklı yakıt tüketimi sonucu salınan gazların yarattığı sera etkisi ile hızlı iklim değişikliklerini ve etkilerini, günlük olarak yaşamaya başladık. Son zamanlarda yurdumuzda da etkili olan ve hepimizi üzen orman yangınları, bu küresel ısınmanın yarattığı en büyük felaketlerin başında geliyor.

“Koramic Ormanı projemiz ile şirketimizin paydaşları olan çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve rakiplerimiz arasında bu küresel soruna dikkat çekerek çözüm yolundaki katkılarını ve çabalarını canlı tutmak istiyoruz.”
                                   
 

Dünya’mızın doğal kaynaklarını tüketmek yerine onları çoğaltmak ve iyileştirmek gerektiğini gündelik hayatımıza yerleştirmek istiyoruz. Böylece hızla betonlaşan yerküremizi, az da olsa yeşile boyamak istiyoruz.

Projeyi hayata geçirme sürecinde sizi en çok zorlayan kısım neydi?

Projeyi hayata geçirirken çok fazla zorlandığımızı söyleyemeyiz. Çünkü her proje planlama, hazırlık ve eylem aşamalarını içerirken zaman, enerji ve kaynak gerektirir. Bunları öğrenip uygulamaya karar verdiğinizde doğru olarak karşılıklarını yerine getirirseniz başarılı olursunuz. Uygulama sürecinde tabii ki beklenen ya da beklenmeyen güçlükler de ortaya çıkacaktır. Bunlara karşı da hazırlıklı olup gerekli önlemlerimizi alarak aşmaya çalışacağız.

Endüstrinin hızlı bir şekilde plansızca gelişmesi, doğal kaynakların tükenmesine ve kirlenmesine neden oluyor. Bu durumun olumsuz etkileri, özelikle son dönemde tüm dünyada “Ekosistem Restorasyonu”na yönelik çalışmalar konusunda farkındalık yarattı. Koramic Yapı Kimyasalları olarak bu kapsamda başka projeleriniz ve katkılarınız var mıdır?

Öncelikli olarak bu süreci doğuran nedenleri azaltmalı, ardından sorunu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmalıyız. Bu süreçte “yitirdiklerimizi” de yerine koymayı unutmamalıyız. Bizler de şirket olarak bu bilinçle hareket ediyoruz.

Karbon yakıtlarının salımını azaltmak için çalışmalara başladık. Belirli bir program dahilinde kullandığımız şirket araçlarının daha az yakıt tüketen ve elektrikli pil kullanılan “Hybrid” araçlar olmasına özen gösteriyoruz. Üretim tesislerinde kullandığımız forklift araçların tümünü de dizel yakıt tüketenden doldurulabilir elektrik pilli olanlarla değiştirdik. Ürün ambalajlarımızda da gerekli düzenlemeleri gerçekleştirerek daha az kimyasal içeren ve daha az enerji tüketerek üretilen Kraft torba kullanımına geçiyoruz. Tek kullanımlı plastik tüketimini azaltıyoruz. Ayrıca tesislerimizde enerji kullanımını azaltıcı önlemler alıyor, baca gazı emisyonumuzu her sene kontrol ediyor, havayı ve su kaynaklarını kirletecek tüm etkenleri en az seviyeye indirgiyoruz. Kısıtlı olan su kaynaklarını daha dikkatli kullanmak için bilinç geliştirmeye çalışıyor, özel günlerde kesme çiçekli çelenkler yerine bu konuda aynı düşüncede bilinç oluşturan STK’lara bağış yaparak plaketler kullanıyoruz. Kağıtların arkalarını da kullanmak istiyor, gerekmedikçe baskı almıyoruz. Tüm bunların yani sıra atıklarımızı ayrıştırıp, buna uygun geri dönüşümlü ürünler kullanmaya özen gösteriyoruz. Tüm bu noktalara, çalışma arkadaşlarımızın özel yaşamlarında da dikkat etmesini bekliyoruz.

“Amacımız, öncelikli olarak Avrupa Birliği standartlarını şirketimize yerleştirmek”

Dünyamız gün geçtikçe daha çok ısınıyor. Bu nedenle hem bireysel hem de kurumsal olarak karbon ayak izimizi azaltmak zorundayız. Büyük şirketlerin çoğunluğu bu konuda gerekli çalışmaları yapıp ürünlerine bu yönde sertifikalar alıyorlar. Koramic Yapı Kimyasalları olarak sizlerin de bu doğrultuda hayata geçirdiği birçok çalışma bulunuyor. Sertifikalandırma konusunda bir planlamanız bulunuyor mu?

Tüm yönetim aşamalarımızda “KYS” yönergelerini tam olarak uygulamak tek çabamız. Aynı zamanda iki yıldır uyguladığımız kurumsallaşma çabalarımızın da tek hedefi budur.  CE belgesinin de tüm gereklerini yerine getiren bir firmayız. ISO 9001 belgemizi her sene hakkıyla yeniliyoruz. Bunun dışında “Yeşil Mutabakat” uygulamasını tam olarak uygulamak için de hazırlıklarımızı yapacağız. Amacımız, öncelikli olarak “Avrupa Birliği” standartlarını şirketimize yerleştirmek.

Sizin doğayı sevdiğinizi biliyoruz, bu projeye başlarken çevrenizdeki kişilerde de projeyle ilgili benzer bir duyguyu hissettiniz mi?

Tüm çalışma arkadaşlarımın benimle aynı heyecanı paylaştıklarını ve yaptıklarımızı desteklediklerini biliyorum. Hepimiz aynı bilinçle hareket ediyoruz. Koramic Ormanı’nda ilk ağaçlarımızı dikerken herkesin yüzü gülüyordu, enerjileri en üst düzeyde idi.

Projenin etkinliğini ve yayılımını artırmak adına farklı düşünceleriniz var mı?

Tüm paydaşlarımızı bu hedeflerimize yöneltmek en büyük çabamız olacaktır. Sektörümüzde bu konuda bir rüzgâr yaratabilirsek, ne mutlu bize...